قوانین و مقررات

شرایط استفاده مشتریان

سایت و نرم‌افزارهای چــی کــــارا که توسط شرکت کارا توس طراحی گردیده‌اند، تحت شرایط زیر به کاربران (هر شخصی که وارد سایت یا نرم‌افزارهای چــی کــــارا می‌شود) خدمات ارائه می‌‌نمایند؛ لذا این شرایط به‌عنوان یک قرارداد الزام ‌آور بر روابط بین کاربر و شرکت حاکم خواهد بود. بر این اساس، ضروری است پیش از استفاده از خدمات چــی کــــارا، این شرایط را به‌دقت مطالعه فرمایید. استفاده از چــی کــــارا به منزلۀ قبول تمامی شرایط ذیل است و هرگونه ادعا یا اعتراض آتی در این خصوص را بلا اعتبار می‌‌نماید.

شرکت ممکن است شرایط استفاده از خدمات چــی کــــارا را در طول زمان تغییر دهد. این تغییرات از یک یا چندین طریق نظیر : سایت، نرم‌افزارهای چــی کــــارا، پیامک، تلگرام یا ایمیل به تمامی کاربران اطلاع داده خواهد شد. صرف ادامۀ استفادۀ کاربر از خدمات چــی کــــارا، اعلام رضایت نسبت به شرایط جدید و قبول آن تلقی می‌‌گردد.

قوانین جمهوری اسلامی ایران بر تعبیر، تفسیر، اجرا و تأثیر این توافق‌نامه حاکم خواهد بود. چــی کــــارا تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند؛ لذا تمام کاربران نیز موظف به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران هستند. توجه: لازمۀ استفاده از خدمات چــی کــــارا (سایت و نرم‌افزارها) داشتن ۱۸ سال تمام شمسی است.

توجه: هرگونه علامت، عدد، کلمه، تصویر یا نشان الکترونیک که مثبِت هویت امضاکننده باشد و به این سند یا سایر اسناد صادره در این زمینه ملحق شود، به منزلۀ امضای الکترونیک و همانند امضای دست‌نویس واجد اعتبار خواهد بود و امضاکننده را به مفاد سند ملتزم می‌‌نماید.

خدمات

تعهدات عمومی کاربر

تعهدات شرکت

حریم خصوصی